Παρουσίαση Προγραμμάτων Κατάρτισης

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ENOTHTA

ΩΡΕΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

Κανόνες συμπεριφοράς και εμφάνισης

4

Εξυπηρέτηση πελατών

4

Διαχείριση παραπόνων

4

Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις

5

Βασικές αρχές διοίκησης επιχείρησης εξαγωγικού εμπορίου

20

Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα

15

Διεθνές εμπόριο και εξωστρέφεια

20

 

Η κατανομή των ωρών Κατάρτισης είναι:

  • 8 ώρες σε οριζόντιες ενότητες
  • 72 ώρες σε ένα εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ENOTHTA

ΩΡΕΣ

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

Απορρίμματα από θερμοκηπιακές καλλιέργειες

6

Κτηνοτροφικά απόβλητα

6

Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα

6

Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων-απορριμμάτων

11

Επιπτώσεις γεωργικών αποβλήτων-απορριμμάτων

10

Διεργασίες γεωργικών απορριμμάτων

11

Διεργασίες κτηνοτροφικών αποβλήτων

11

Διεργασίες αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

11

 

Η κατανομή των ωρών Κατάρτισης είναι:

  • 8 ώρες σε οριζόντιες ενότητες
  • 72 ώρες σε ένα εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο
Footer Image